spiegels in de praktijk Oefentherapie Mensendieck

facebook logo Volg ons op Facebook

Contact

Om een afspraak te maken, kunt U mij bellen op een van bovenstaande nummers.
U kunt mij ook mailen:

Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Basisgedachte

Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen etc. Niet iedereen gebruikt hierbij dezelfde spieren in dezelfde mate. Het bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar...niet al deze gewoonten zijn goed voor het lichaam. De basisgedachte van oefentherapie Mensendieck is dat iedereen via een gericht leerproces een voor hem/haar optimaal houdings- en bewegingspatroon kan aanleren.

Doel

Het verminderen, opheffen of voorkomen van klachten, uitgaande van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met ieders leef- en beroepsomstandigheden. Het leren omgaan met bepaalde klachten en/of beperkingen.

oefenruimte

Behandeling

Tijdens de eerste behandeling vindt er een vraaggesprek plaats om inzicht te krijgen in de klacht of de reden van komst. Hierna volgt er een lichamelijk onderzoek waarbij het houdings- en bewegingspatroon wordt onderzocht, evenals de spierkracht, -lengte en mobiliteit. Na deze eerste behandeling stelt de oefentherapeut een behandelplan op. Dit behandelplan wordt met de patiënt besproken en vervolgens zal de oefentherapeut dit behandelplan met hem/haar gaan uitwerken.
Het is de bedoeling dat de patiënt zelf actief aan de therapie deelneemt. Dit houdt in dat de patiënt zelf bewust gaat letten op zijn/haar houdings- en bewegingsgewoonten. Verbeteringen, die tijdens de behandelingen aangeleerd worden, moeten toegepast worden in het dagelijks leven.
Uiteindelijk is het de bedoeling door herhaling en training een gewoonte te maken van de geleerde houdingscorrecties.